اجاره ویلا دریاکنار

اجاره ويلا در خزرشهر اجاره ويلا در درياکنار اجاره ويلا در شهرک درياکنار اجاره ويلا استخر دار اجاره…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 90 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1

اجاره ویلا ۳ خواب در خزرشهر جنوبی کد ۵۱

اجاره ويلا در خزرشهر اجاره ويلا در درياکنار اجاره ويلا در شهرک درياکنار اجاره ويلا استخر دار اجاره…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 700 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2


اجاره ویلا ۱ خواب در شهرک دریاکنار کد ۳۷

کد ملک : ۳۷ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۱ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 60 متر مربع

خواب : 1

حمام و دستشویی : 1

اجاره ویلا ۲ خواب در دریاکنار کد ۳۶

کد ملک : ۳۶ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۲ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 75 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1


اجاره ویلا ۳ خواب در دریاکنار کد ۳۲

کد ملک : ۳۲ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 400 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2

اجاره ویلا ۲ خواب در دریاکنار کد ۳۱

کد ملک : ۳۱ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۲ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 350 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 2


اجاره ویلا ۲ خواب در دریاکنار کد ۲۵

کد ملک : ۲۵ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۲ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 300 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1

اجاره ویلا ۳ خواب شیک در دریاکنار کد ۲۳

کد ملک : ۲۳ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 400 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 1


اجاره ویلا ۳ خواب در دریاکنار کد ۲۲

کد ملک : ۲۲ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 200 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2

اجاره ۲ خواب حیاط دار در خزرشهر شمالی کد ۱۲

کد ملک : ۱۲ شهر: فریدونکنار منطقه: شهرک خزرشهر شمالی فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب:…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 1000 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1