اجاره ویلا ۳ خواب در خزرشهر جنوبی کد ۵۱

اجاره ويلا در خزرشهر اجاره ويلا در درياکنار اجاره ويلا در شهرک درياکنار اجاره ويلا استخر دار اجاره…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 700 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2

اجاره ویلا ۳ خواب آپارتمانی در خزرشهر کد ۱۸
ویلایی
تومان0

اجاره ویلا ۳ خواب آپارتمانی در خزرشهر کد ۱۸

کد ملک : ۱۸ شهر: فریدونکنار منطقه: شهرک خزرشهر جنوبی فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب:…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 150 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2


اجاره ۲ خواب آپارتمانی در خزرشهر کد ۱۷
ویلایی
تومان0

اجاره ۲ خواب آپارتمانی در خزرشهر کد ۱۷

کد ملک : ۱۷ شهر: فریدونکنار منطقه: شهرک خزرشهر جنوبی فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۲…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 90 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1

اجاره ۳ خواب حیاط دار در خزرشهر شمالی کد ۱۶
تومان0

اجاره ۳ خواب حیاط دار در خزرشهر شمالی کد ۱۶

کد ملک : ۱۶ شهر: فریدونکنار منطقه: شهرک خزرشهر شمالی فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب:…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 1000 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2


اجاره ۲ خواب حیاط دار در خزرشهر شمالی کد ۱۵
تومان0

اجاره ۲ خواب حیاط دار در خزرشهر شمالی کد ۱۵

کد ملک : ۱۵ شهر: فریدونکنار منطقه: شهرک خزرشهر شمالی فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب:…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 800 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 1

اجاره ویلا ۳ خواب ساحلی در خزرشهر شمالی کد ۱۴
ویلایی
تومان0

اجاره ویلا ۳ خواب ساحلی در خزرشهر شمالی کد ۱۴

کد ملک : ۱۴ شهر: فریدونکنار منطقه: شهرک خزرشهر شمالی فاصله تا دریا : لب ساحل تعداد خواب:…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 600 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2


اجاره ۲ خواب حیاط دار در خزرشهر شمالی کد ۱۳
ویلایی
تومان900

اجاره ۲ خواب حیاط دار در خزرشهر شمالی کد ۱۳

کد ملک : ۱۳ شهر: فریدونکنار منطقه: شهرک خزرشهر شمالی فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب:…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 85 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1

اجاره ۲ خواب حیاط دار در خزرشهر شمالی کد ۱۲

کد ملک : ۱۲ شهر: فریدونکنار منطقه: شهرک خزرشهر شمالی فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب:…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 1000 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1


اجاره ویلا ۲ خواب  در خزرشهر شمالی کد ۱۱
ویلایی
تومان0

اجاره ویلا ۲ خواب در خزرشهر شمالی کد ۱۱

کد ملک : ۱۱ شهر: فریدونکنار منطقه: شهرک خزرشهر شمالی فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب:…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 1000 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1

اجاره ویلا در خزرشهر ۳ خواب کد ویلا ۱۰
ویلایی
تومان0

اجاره ویلا در خزرشهر ۳ خواب کد ویلا ۱۰

کد ملک : ۱۰ شهر: فریدونکنار منطقه: شهرک خزرشهر شمالی فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب:…

منطقه : شهرک خزرشهر

متراژ : 600 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2