اجاره آپارتمان ۳خواب در دریاکنار کد ۳۴
آپارتمانی
تومان0

اجاره آپارتمان ۳خواب در دریاکنار کد ۳۴

کد ملک : ۳۴ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 800 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 1

اجاره ویلا ۳ خواب لب آب در دریاکنار کد ۳۳
آپارتمانی
تومان0

اجاره ویلا ۳ خواب لب آب در دریاکنار کد ۳۳

کد ملک : ۳۳ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 150 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2


اجاره ویلا ۳ خواب در دریاکنار کد ۳۲

کد ملک : ۳۲ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 400 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2

اجاره ویلا ۲ خواب در دریاکنار کد ۳۱

کد ملک : ۳۱ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۲ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 350 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 2


اجاره ویلا ۲ خواب VIP کد ۳۰
آپارتمانی
تومان0

اجاره ویلا ۲ خواب VIP کد ۳۰

کد ملک : ۳۰ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۲ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 100 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1

اجاره ویلا سه خواب معمولی کد ۲۹

کد ملک : ۲۹ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 300 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2


اجاره ویلا ۳ خواب شیک در دریاکنار کد ۲۸

کد ملک : ۲۸ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 500 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2

اجاره ویلا ۳ خواب شیک در دریاکنار کد ۲۷

کد ملک : ۲۷ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 0 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2


اجاره ویلا ۴ خواب شیک در دریاکنار کد ۲۶

کد ملک : ۲۶ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۴ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 800 متر مربع

خواب : 4

حمام و دستشویی : 3

اجاره ویلا ۲ خواب در دریاکنار کد ۲۵

کد ملک : ۲۵ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۲ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 300 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1