اجاره ویلا دریاکنار

اجاره ويلا در خزرشهر اجاره ويلا در درياکنار اجاره ويلا در شهرک درياکنار اجاره ويلا استخر دار اجاره…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 90 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1

اجاره ویلا ۳ خواب شیک در دریاکنار کد ۴۸

http://mazanvila.com اجاره ويلا در خزرشهر-اجاره ويلا در درياکنار-اجاره ويلا در شهرک درياکنار-اجاره ويلا استخر دار-اجاره ويلا استخردار در…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 450 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 0


اجاره ویلا ۴ خواب ساحلی در دریاکنار کد ۴۷

http://mazanvila.com اجاره ويلا در خزرشهر-اجاره ويلا در درياکنار-اجاره ويلا در شهرک درياکنار-اجاره ويلا استخر دار-اجاره ويلا استخردار در…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 400 متر مربع

خواب : 4

حمام و دستشویی : 4

اجاره ویلا ۴ خواب در دریاکنار کد ۴۶

اجاره ويلا در خزرشهر-اجاره ويلا در درياکنار-اجاره ويلا در شهرک درياکنار-اجاره ويلا استخر دار-اجاره ويلا استخردار در شمال…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 600 متر مربع

خواب : 4

حمام و دستشویی : 3


اجاره ویلا ۳ خواب در شهرک دریاکنار کد ۴۱
آپارتمانی
تومان0

اجاره ویلا ۳ خواب در شهرک دریاکنار کد ۴۱

کد ملک : ۴۱ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 130 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2

اجاره ویلا ۳ خواب ساحلی در دریاکنار کد ۴۰
تومان0

اجاره ویلا ۳ خواب ساحلی در دریاکنار کد ۴۰

اجاره ویلا کد ملک : ۴۰ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب:…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 500 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2


اجاره ویلا ۳ خواب ساحلی در دریاکنار کد ۳۹

کد ملک : ۳۸ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 500 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 0

اجاره ویلا ۱ خواب در شهرک دریاکنار کد ۳۷

کد ملک : ۳۷ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۱ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 60 متر مربع

خواب : 1

حمام و دستشویی : 1


اجاره ویلا ۲ خواب در دریاکنار کد ۳۶

کد ملک : ۳۶ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۲ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 75 متر مربع

خواب : 2

حمام و دستشویی : 1

اجاره ویلا ۳ خواب در دریاکنار کد ۳۵

کد ملک : ۳۵ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد خواب: ۳ تعداد…

منطقه : شهرک دریاکنار

متراژ : 400 متر مربع

خواب : 3

حمام و دستشویی : 2