>

جستجوی ملک

تازه ترین ملک ها

اجاره ویلا ۳ خواب ساحلی در دریاکنار کد ۴۰

اجاره ویلا ۳ خواب ساحلی در دریاکنار کد ۴۰
0 تومان
500 متر مربع 3 خواب 2 سرویس

اجاره ویلا کد ملک : ۴۰ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک…

اجاره ویلا ۳ خواب ساحلی در دریاکنار کد ۳۹

اجاره ویلا ۳ خواب ساحلی در دریاکنار کد ۳۹
ویلا دوبلکس
0 تومان
500 متر مربع 3 خواب 0 سرویس

کد ملک : ۳۸ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد…


اجاره ویلا ۱ خواب در شهرک دریاکنار کد ۳۷

اجاره ویلا ۱ خواب در شهرک دریاکنار کد ۳۷
ویلایی کفی
0 تومان
60 متر مربع 1 خواب 1 سرویس

کد ملک : ۳۷ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد…

اجاره ویلا ۲ خواب در دریاکنار کد ۳۶

اجاره ویلا ۲ خواب در دریاکنار کد ۳۶
ویلایی کفی
0 تومان
75 متر مربع 2 خواب 1 سرویس

کد ملک : ۳۶ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد…


اجاره ویلا ۳ خواب در دریاکنار کد ۳۵

اجاره ویلا ۳ خواب در دریاکنار کد ۳۵
ویلا دوبلکس
0 تومان
400 متر مربع 3 خواب 2 سرویس

کد ملک : ۳۵ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد…

اجاره آپارتمان ۳خواب در دریاکنار کد ۳۴

اجاره آپارتمان ۳خواب در دریاکنار کد ۳۴
آپارتمانی
0 تومان
800 متر مربع 3 خواب 1 سرویس

کد ملک : ۳۴ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد…


اجاره ویلا ۳ خواب لب آب در دریاکنار کد ۳۳

اجاره ویلا ۳ خواب لب آب در دریاکنار کد ۳۳
آپارتمانی
0 تومان
150 متر مربع 3 خواب 2 سرویس

کد ملک : ۳۳ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد…

اجاره ویلا ۳ خواب در دریاکنار کد ۳۲

اجاره ویلا ۳ خواب در دریاکنار کد ۳۲
ویلایی کفی
0 تومان
400 متر مربع 3 خواب 2 سرویس

کد ملک : ۳۲ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد…


اجاره ویلا ۲ خواب در دریاکنار کد ۳۱

اجاره ویلا ۲ خواب در دریاکنار کد ۳۱
ویلایی کفی
0 تومان
350 متر مربع 2 خواب 2 سرویس

کد ملک : ۳۱ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد…

اجاره ویلا ۲ خواب VIP کد ۳۰

اجاره ویلا ۲ خواب VIP کد ۳۰
آپارتمانی
0 تومان
100 متر مربع 2 خواب 1 سرویس

کد ملک : ۳۰ شهر: بابلسر منطقه: شهرک دریاکنار فاصله تا دریا : نزدیک ساحل تعداد…


اجاره ویلا