برای اجاره ویلا استخردار چه نکاتی باید دقت شود.

برای اجاره ویلا استخردار چه نکاتی باید دقت شود:
استخر آب، آبگیری مصنوعی که برای شنا، آب‌تنی، تفریح، سرگرمی و ورزش‌های آبی مثل واترپلو و غواصی استفاده قرار میگیرد. از استخر آب همچنین برای مصارف آموزشی و علمی نیز استفاده قرار می‌گردد.
برای کنترل مقدار باکتریها، به آب استخرها معمولاً کلر افزوده می‌شود.
در شمال ویلاهای زیادی برای اجاره وجود دارد که یکی از امکانات آنها استخر میباشد .حال آیا به هر ویلای استخرداری میتوان رفت؟
download
ویلا های استخردار معمولا یا داخل ویلا قرار دارند ا خارج ویلا در حیاط ویلا.
اسخر ها معمولا یا دارای آب گرم هستند یا آب سرد .باید دقت شود ویلایی که استخردار است آیا دستگاه یا موتور خانه تصفیهو کولر زدایی آب را دارد یا نه .
آب استخر باید حتما روشن باشد یعنی جوری که بتوان کف استخر را دید.
images-1
در سایت مازن ویلا ویلا های زیادی وجود دارد که میتوانید برای اجاره به آن رجوع شود.www.mazanvila.com
اجاره ویلا در شمال


ارسال پاسخ