درباره شهرک خزرشهر

 

اجاره ویلادرباره شهرک خزرشهر

در مازندران سه شهرک توریستی و خصوصی وجود دارد با نام های خزرشهر و خانه دریا و دریاکنار.خصوصیت اصلی این سه شهرک اول از  همه خصوصی بودن آنها است دوم از همه دارای معماری اروپایی است که در این سه شهرک ویلا ها با ابزار سیمانی مانند دیوار و یا چیزهایی مثل آن از هم جدا نشده اند بلکه این گیاهان و گل و گیاه است که ویلا ها را از هم مجزا میکند.

به دلیل همین نوع معماری و طبیعت زیبای این دو شهرک هست که هر ساله مسافران داخلی و خارجی را به آنجا می کشاند.در بین این سه شهرک شهرک دریاکنار از نظری آوازه بیشتری دارد.

شهرک خزرشهر  در ابتدای ورودی شهر فریدونکنار از سمت جاده فریدونکنار و بابلسر قرار دارد.خزرشهر از دوبخش تشکیل شده که هر دو بخش تحت نظارت یک شهردار سرپرستی می شود و در واقع هر دو شهرک با هم یک شهرک به نام خزرشهر را می سازند.سمت شمالی جاده فریدونکنار بابلسر خزرشهر شمالی و درست روبروی شهرک خزرشهر شمالی ,خزرشهر حنوبی ضلع جنوبی این جاده قرار دارد.

خزرشهر شمالی و جنوبی توسط یک پل هوایی که ورودی و خروجی پل از داخل دوشهرک است به هم مرتبط هستند و این پل مسیر عبور عابران پیاده و موتورسواران و دوچرخه سواران است.

هر دوشهرک درای ورودی مخصوص هستند کهافراد فقط با نسان دادن کارت مهمان یا مالک اجازه تردد در شهرک را پیدا میکنند.

در شهرک خزرشهر ویلا های زیادی وجود دارد که هر ساله توریست ها انها را با اجاره کردن انتخاب و چند شب در آنجا اقامت کرده و از امکاناتی از قبیل ساحل خوب و فضای سبز  عالی و بکر آنجا استفاده می کنند.

خزرشهر در سال ۱۳۴۲ و توسط همایون صنعتی زادگان بنا شده است.بهتریین سایت برای اجاره ویلا خزرشهر سایت ویلایار     http://vilayar.com/

%d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b2%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1 %d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b2%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1-3 %d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b2%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1-2 %d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%ae%d8%b2%d8%b1%d8%b4%d9%87%d8%b1-1 %d8%b4%d9%87%d8%b1%da%a9_%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1_03 %d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1 %d8%a7%d8%ac%d8%a7%d8%b1%d9%87-%d9%88%db%8c%d9%84%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d8%af%d8%b1%db%8c%d8%a7%da%a9%d9%86%d8%a7%d8%b1-7

IMG_5477

IMG_9726

.

ارسال پاسخ